TEMPUS team zaujal citát významného vynálezce Nikola Tesly

„ Je mi jedno, že mi ukradli můj nápad. Vadí mi však, že nemají žádné vlastní. “

Nikola Tesla

 

TEMPUS AKTUÁLNĚ

TEMPUS pomáhá při řešení reklamací NC Chodov společnosti Unibail Rodamco

TEMPUS rozšířil svoje aktivity v rámci NC Chodov na evidenci a distribuci reklamací. NC Chodov bude po dostavbě jedním z největších nákupních center ve střední Evropě.

Roll Out TEMPUS na stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR

TEMPUS Techology bude na základě uzavřené smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR kontrolovat kvalitu výstavby nových úseků silnic a dálnic, včetně velkých oprav a rekonstrukcí. Na základě zkušeností a požadavků zákazníka bude do technologie doplněna řada nových funkcí reportingu, doplněn nový modul pro kontrolu bezpečnosti práce na stavbách ŘSD a vylepšeno work flow pro vypořádání neshod.

TEMPUS při rekonstrukci IGY Centrum České Budějovice

PM Group masadila technologii TEMPUS v rámci projektového managementu na stavbě IGY Centrum v Českých Budějovivích.

TEMPUS pasportizuje dopravní značení městské části Praha 8

Ve spolupráci se společností AXOM Consulting s.r.o. zajišťuje TEMPUS pasportizaci dopravního značení městské části Praha 8.

TEMPUS zajistil technické prohlídky škol a školek městské části Praha 12

TEMPUS byl vybrán jako nástroj pro provedení technikcých prohlídek a přípravy plánu oprav škol a školek městské části Praha 12. Tento projekt byl v listopadu 2016 úspěšně ukončen.

TEMPUS úspěšně prošel externím auditem BOZP společnosti              COLAS CZ, a.s.

V rámci externího auditu BOZP procesů společnosti společnosti COLAS CZ, a.s. byl TEMPUS ozhodnocen jako účinný a efektivní nástroj práce BOZP koordinátorů a reportingu v rámci této společnosti.

COLAS CZ a.s., přední  generální dodavatel silničního stavitelství využívá TEMPUS v oblasti BOZP

Společnost COLAS CZ a.s. nasadila technologii TEMPUS pro kontroly a koordinaci BOZP v oblasti staveb, lomů, obaloven a areálů. Cílem projektu je zkrátit dobu odezvy na případné zjištěné neshody, zjednodušit  práci v terénu a standardizovat výkaznictví v oblasti BOZP.

Dvě přední developerské společnosti na Českém trhu testují technologii TEMPUS

CTP Invest a CPI Property Group nasadili technologii TEMPUS v rámci pilotních projektů pro účely kontrol kvality staveb a řešení případných budoucích reklamací

TEMPUS rozšiřuje svoje aktivity na D1

TEMPUS New Technology rozšiřuje působení TEMPUS na další 4 úseky modernizace D1. Jedná se o úseky: 03 – Hvězdonice- Ostředek, 06, 18 – Měřín – Meziříčí západ a 25 – Ostrovačice – Kývalka.

TEMPUS eviduje na těchto stavbách Ředitelství silnic a dálnic ČR přejímky jednotlivých technologických vrstev a konstrukčních celků, průběžně dokumentuje kvalitu prací a řešení případných nesouladů. Nově nasazený TEMPUS editor zpracovává zápisy z kontrolních dnů a kontrolních dnů kvality, eviduje laboratorní, geodetické deníky a technologické předpisy a kontrolní a zkušební plány. Kromě TEMPUS Touch pro Android byl nově nasazen i TEMPUS Touch pro Windows Phone.

Unibail Rodamco vyzkouší širší použití TEMPUS na pilotním projektu pro Nákupní centrum Chodov

V nákupním centru Chodov, které se řadí mezi největším a komerčně nejúspěšnějším nákupním centrům v ČR je TEMPUS nasazován pro kontrolu rekonstrukce objektu A, reklamace řešené na objektu B, podporu denního provozu, údržby a ostrahy a požární bezpečnosti centra. TEMPUS umožní sběr informací pracovníky centra v terénu a sdílení informací mezi správou centra a dodavateli. Cílem je zrychlení procesu odstraňování reklamovaných vad, zjednodušení dokumentace a řešení rekonstrukce prováděné v centru a zrychlení činností v rámci denního provozu.

Nové projekty PM Group

Dlouhodobý uživatel technologie TEMPUS, společnost PM Group nasadila TEMPUS na nové projekty. Jedná se o Galerie Lučenec, výstavba NC Chodov C, Prievidza, Waltrovka Praha

Reklamace vad prostřednictvím TEMPUS ve Stavby Mostov Slovakia a.s.

Stavby Mostov Slovakia a.s. využívají TEMPUS nově i pro oblast řešení reklamovaných vad, TEMPUS zajistí místní šetření a kompletaci informací k procesu reklamací.

TEMPUS má nové funkce pro SMP a.s.

SMP a.s., tradiční uživatel TEMPUS používá nový TEMPUS check list pro koordinaci BOZP na svých stavbách.

Projekt bezpečná nemocnice

Software Solutions s.r.o. spolupracuje se společnosti FIDES a.s. na projektu bezpečná nemocnice. Cílem řešení TEMPUS je kontrola výměny filtrů ve vzduchotechnikách nemocnic, dokumentace a evidence obchůzek a provozní deník centrálního velínu.

http://seminar-bezpecnostni-technologie-ve-zdravotnictvi.brendson.cz/

TEMPUS

TEMPUS je efektivní nástroj pro práci v terénu a sdílení informací účastníky procesů

TEMPUS pracuje v těchto oblastech

 • Dopravní infrastruktura
 • Vodohospodářská infrastruktura
 • Nákupní centra
 • Nemocnice a zdravotnická zařízení
 • Technologické a průmyslové provozy
 • University
 • Energetika

 TEMPUS podporuje

 • Project Management
 • Construction Management
 • Cost Management
 • Řešení reklamací
 • Facility Management
 • Odečty stavu energií a médií
 • Údržbu strojů a zařízení
 • Práci Laboratoří v terénu
 • Řízení práce v terénu
 • Pasportizace
 • Inventarizace

 TEMPUS při kontrole staveb

V rámci kontroly výstavy pozemních, liniových a inženýrských staveb TEMPUS zajišťuje:

 • Evidenci dokumentaci přejímek
 • Kontrolu kvality prováděných prací a dodávek během výstavby a při přejímkách, kontrolu odstraňování vad a nedodělků subdodavateli
 • BOZP koordinaci
 • Řešení změn a spolupráci s projektanty
 • Využití kontrolních a zkušebních plánů v terénu
 • Tvorbu týdenních a měsíčních zpráv investora
 • Tvorbu zápisů z kontrolních dnů
 • Evidenci laboratorních zkoušek a geodetických zaměření
 • Kontrolu finančního plnění dodavatelů a subdodavatelů
 • Reporting o stavu prací a dodávek

TEMPUS při údržbě infrastruktury

je softwarová podpora pro správu a údržbu komunikací, vodohospodářské infrastruktury, veřejného osvětlení, energetických rozvodů, veřejné zeleně a mobiliáře.

 • Pasport v terénu v návaznosti na GIS
 • Havárie, běžná údržba infrastruktury
 • Plány oprav, výrobní příkazy pro údržbu
 • Příprava údržby
 • Zakázkové listy
 • Rozpočet správy infrastruktury
 • Provádění zkoušek na infrastruktuře

TEMPUS pro Facility management

je softwarová podpora pro technickou správu budov – nákupní a administrativní centra, zdravotnická zařízení, university, střední školy, státní správu a samosprávu

 • Technická evidence objektů a infrastruktury jednotlivých subjektů
 • Opravy a stavební údržba
 • Revize a periodické činnosti
 • Mobilní aplikace pro práci „ v terénu“ včetně fotodokumentace
 • Plány údržby jednotlivých subjektů
 • Rozúčtování energií, médií a služeb
 • HelpDesk pro centrální nahlašování evidenci požadavků na služby, materiál, údržbu, sledování stavu zajištěných požadavků
 • Rozpočet provozních nákladů jednotlivých subjektů
 • Realizace nákupů služeb a dodávek
 • Full Cost Management
 • Manažerský modul pro přehledy a podporu rozhodování

TEMPUS při realizaci odečtů energií a médií

TEMPUS je využíván pro realizaci odečtů energií a médií, prováděného techniky v terénu

 • Plánování tras a pracovních příkazů
 • Realizace odečtů energií a médií v terénu s inteligentní logistikou a kontrolou parametrů
 • Evidence nových odběrných míst v terénu

 TEMPUS a bezpečná nemocnice

TEMPUS slouží k evidenci, dokumentaci a kontrole výměny filtrů ve vzduchotechnických jednotkách, včetně operačních sálů a bezpečnostně kritických prostorů.

TEMPUS rozšiřuje služby centrálního dispečinku a dohledových systémů o obchůzkovou činnost a kontroly klíčových technologií prováděné v terénu a o službu evidence a distribuce hlášení směn, zajišťujících dozor ve velínu nemocnic.

TEMPUS zajišťuje centrální helpdesk nemocnic a to rovněž prostřednictvím mobilních aplikací technického personálu

Domů  / Reference / Kontakt
© Copyright 2016 Software Solution s.r.o.

TEMPUS PowerPoint prezentace

Prezentace Pozemni stavby

TEMPUS GALERIE

TEMPUS OCENĚNÍ

Ocenění Ministerstva průmyslu a obchodu za podnikatelskou vynalézavost a inovaci

Ocenění VINCI Construction Group za inovaci procesů kontroly staveb