Vybrané reference

 • PM Group a.s. – Construction Management, Project Management, NC Chodov, Waltrovka Praha, Šantovka Olomouc, Bory Mall Bratislava, Creditas Olomouc, Silo Olomouc, Galerie Lučenec
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR – kontrola kvality staveb
 • DANONE Nutricial – Construction Management, Safety
 • SMP CZ, a.s. – Construction Management, Safety
 • Stavby Mostov Slovakia, a.s. - Construction Management, Safety
 • Inter IKEA Centre Group – reklamace, kontroly staveb, údržba NC AVION
 • Fakultní nemocnice Brno – údržba, kontrola investic, reklamace, revize
 • PSJ a.s. – kontrola výstavby CPI Centre Olomouc, Kadetka Brno, Dorn Brno
 • Mott MacDonald CZ s.r.o. – stavební management
 • Mendelova Universita v Brně – pasport, údržba, full cost management
 • PSG International a.s. – kontrola staveb
 • Horní Pomoraví II – kontrola staveb, pasport před zahájením staveb, BOZP
 • ARKO Technology a.s. – kontroly staveb
 • Freyssinet a.s. – kontroly staveb
 • Komfort a.s. – kontrola staveb
 • Královopolské tunely – údržba tunelů, tunelové listy
 • VAK Trutnov, a.s. – evidence provozních událostí, provádění odečtů
 • Brněnské komunikace a.s. údržba komunikací v Brně
 • MISP Serbia – kontrola výstavby VHS infrastruktury
 • Vsetínská nemocnice – údržba areálu nemocnice
 • Technické sítě Brno, a.s. – kontrola staveb
 • TEPVOS s.r.o. ústí nad Orlicí – údržba komunikací, energetických sítí, VHS infrastruktury, inventáře města, kontrol a výstavby ČOV, pasportizace
 • ZOO Brno – Facility Management
 • Správa a údržba silnic Olomouckého kraje - kontroly silniční sítě, pasportizace
 • Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - kontroly silniční sítě, pasportizace
 • Vodárenská akciová společnost, a.s. - odběry vzorků, pasporty kanalizace
 • NC Chodov - Unibail Rodamco - reklamace, kontroly staveb, údržba NC Chodov

Domů  / Reference / Kontakt
© Copyright 2016 Software Solution s.r.o.